12 kwietnia 2021

Terminy szkoleń

Najbliższe szkolenia

NOWY ŁAD – ZMIANY W EMERYTURACH 2022 R.
4 sierpnia 2021 r.
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2021 R.
11 sierpnia 2021 r.
ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I ZASIŁKACH CHOROBOWYCH W 2021 R.
13 sierpnia 2021 r.
AUDYTY RODO I KRIO
WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT AUDYTÓW RODO I KRIO
13 sierpnia 2021 r.
AKTUALNE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI, ELEKTRONICZNY REJESTR BDO, EWIDENCJA ODPADÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
16 sierpnia 2021 r.
MAGAZYNOWANIE ODPADÓW W PRAKTYCE
17 sierpnia 2021 r.
RODO ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OD PODSTAW PO ZAGADNIENIA ŚREDNIOZAAWANSOWANE
3 – DNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY
18-20 sierpnia 2021 r.
AUDYTY RODO I KRIO
WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT AUDYTÓW RODO I KRIO
2 września 2021 r.
OCHRONA DANYCH W EDUKACJI
3 września 2021 r.
RODO ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OD PODSTAW PO ZAGADNIENIA ŚREDNIOZAAWANSOWANE
3 – DNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY
6-8 września 2021 r.