12 kwietnia 2021

Terminy szkoleń

Najbliższe szkolenia

PŁACE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
1-4 października 2021 r.
SYGNALIŚCI NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW OD 17 GRUDNIA 2021R.
6 października 2021 r.
REJESTR BDO – NAJNOWSZE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI, OBEJMUJĄCE ZMIANY WPROWADZONE OD SIERPNIA 2021 R.
7 października 2021 r. 
PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW – NAJNOWSZE OBOWIĄZKI WPROWADZONE ZMIANĄ USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2021 R.
13-14 października 2021 r.
ŚWIADCZENIA CHOROBOWE W RAZIE COVID czyli Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Pandemii. Proponowane zmiany w 2022 roku
15 października 2021 r.
Płace dla zaawansowanych
18-19 października 2021 r.
„NOWY ŁAD” ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH, ZASIŁKACH CHOROBOWYCH ORAZ W EMERYTURACH 2021/2022R.
19 października 2021 r.
DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ, UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, ZFŚS, BŁĘDY A ZASADY POPRAWNEGO POTRĄCANIA W 2021R.
20 października 2021 r.
RODO ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OD PODSTAW PO ZAGADNIENIA ŚREDNIOZAAWANSOWANE
3 – DNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT RODO
20-22 października 2021 r.
NOWOŚCI W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
22 października 2021 r.
LISTA PŁAC W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
25 października 2021 r.
AUDYTY RODO I KRIO
25 października 2021 r.
MAGAZYNOWANIE ODPADÓW W PRAKTYCE
25 października 2021 r.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W EDUKACJI
26 października 2021 r.
REWOLUCYJNE ZMIANY WPROWADZANE ROZSZERZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENTA (ROP) ORAZ SINGLE USED PLASTICS (SUP). REALIZACJA PRZEPISÓW OBECNIE I PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH PRZEPISÓW
27 października 2021 r.
RODO – WYBRANE ZAGADNIENIA
AUDYTY, MONITORING, PPK, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, NARUSZENIA OCHRONY DANYCH, ZMIANY SEKTOROWE, KRAJOWE RAMY INTEROPERCYJNOŚCI, INFORMACJA PUBLICZNA A RODO
28-29 października 2021 r.