6 czerwca 2018

Zapisz się na szkolenie

Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób według poniższego schematu.

Zgłaszam udział ………….osoby/osób w cenie .....+ 23% VAT.

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez EKO-MAR jest finansowany ze środków publicznych lub samorządowych w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Dane do wystawienia faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od „EKO – MAR” informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „EKO – MAR”, ul. St. Wyspiańskiego 21/17, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 8641816892.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia faktury i dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych). Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.