Akta Osobowe – Nowe Świadectwa Pracy

NOWOŚĆ 2023R.!!!!
– NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE – 23.05.2023R.: OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!!
– WZORY DRUKÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK-LIFE BALANCE, KONTROLĄ TRZEŹWOŚCI I PRACĄ ZDALNĄ!!!
– AKTA OSOBOWE – ZMIANA OD 21.03.2023R./CZĘŚĆ „E” AKT OSOBOWYCH!!!,
– AKTA OSOBOWE – ZMIANA W CZĘŚCI „B” – 21.03/07.04.2023R.!!!,
– DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY: NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA – CZY DLA STARYCH TEŻ?, ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM, CZAS OKREŚLONY – ZMIANY, PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA I ZAWIADOMIENIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ – CZAS OKREŚLONY, WNIOSEK PRACOWNIKA O ZAWARCIE UMOWY NA STAŁE!!!!!!
– NOWE RODZAJE URLOPÓW – W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ!!!
– ZUS ZUA/ZUS ZZA – KODY WYKONYWANEGO ZAWODU, NOWE DRUKI ZUS DRA I ZUS RCA,
– UMOWY O PRACĘ, LISTY OBECNOŚCI, WYJŚCIA PRYWATNE, KWESTIONARIUSZE OSOBOWE, ZAKRESY OBOWIĄZKÓW, ZFŚS – KONTROLE PIP i RODO!!!

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ROZPORZĄDZENIE (DZ. U. Z 2023R., POZ. 912) – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 23.05.2023R.: OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!!

II. AKTA OSOBOWE – NOWELIZACJE OD 21.03.2023/7.04.2023R.!!!/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS:

 • NOWE CZĘŚĆ AKT OSOBOWYCH – CZĘŚĆ „E” – ZASADY PROWADZENIA, CO WPINAĆ?, PRZEZ ILE TRZYMAĆ?,
 • ZMIANY W CZĘŚCI „B” AKT OSOBOWYCH – OD 21.03.2023R./7.04.2023R.!!!,
 • ZUS ZUA I ZUS ZZA – KODY WYKONYWANEGO ZAWODU!!!
 • ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH: CZĘŚĆ D AKT OSOBOWYCH – ZMIANA OD 01.01.2019R., CZY DOKŁADAĆ KAŻDEMU PRACOWNIKOWI CZĘŚĆ D???
 • NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA: 10 albo 50 lat, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7/CZY WYSTAWIAĆ????, ZMIANY W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE,
 • DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY – 01.01.2019R. – CZY ZAKŁADAĆ ODRĘBNE TECZKI/SKOROSZYTY? JAK TO PROWADZIĆ????
 • NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA – W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK BALANCE!!!
 • ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM – 1, 2, 3 MIESIĄCE – ZASADY ZAWIERANIA,
 • CZAS OKREŚLONY: PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA, PRZYWRÓCENIE DO PRACY, POWIADOMIENIE ZWIĄZKÓW O ZAMIARZE WYPOWIEDZENIA!!!!
 • NOWE RODZAJE URLOPÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ: OPIEKUŃCZY, ZWIĄZANY Z SIŁĄ WYŻSZĄ, ZMIANY W OJCOWSKIM!!!!
 • DATA ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ/A DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRACY????
 • ŚWIADECTWA PRACY – KARY ZA NIETERMINOWE WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY/BŁĘDY W WYSTAWIANIU/KONTROLE PIP,
 • ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW – A KONTROLE PIP? OSTATNI PUNKT ZAKRESU!!!!
 • CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI!!!
 • CZAS PRACY: WYJŚCIA PRYWATNE PO ZMIANACH/A RODO!!! NOWE DRUKI WNIOSKÓW!!!!
 • CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI!!! KONIECZNOŚĆ: NOWE WNIOSKI O WYJŚCIE I O ODPRACOWANIE/WYWALIĆ „ZESZYTY” WYJŚĆ!!!!
 • PIP KONTROLUJE REGULAMIN PRACY – POD KĄTEM: OCHRONA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – NOWY WYKAZ PRAC ZABRONIONYCH OD 01.05.2017R.!
 • NOWE STANOWISKO PIP: CZY MOŻNA POZBAWIĆ EMERYTÓW PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”???
 • RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?
 • RODO: dokumentacja przy ZFŚS – zaświadczenia z US lub PIT-y do wglądu/celem kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń o dochodzie,
 • RODO: obowiązek przeglądu/COROCZNEGO dokumentacji przy ZFŚS!
 • DOKUMENTACJA ZFŚS – obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do jej przetwarzania,
 • PIP PORÓWNUJE UMOWĘ ZLECENIA Z UMOWĄ O PRACĘ/ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI!!!!UMOWA ZLECENIA PO KONTROLI PIP/KARA OD 1000ZŁ – 30 000ZŁ, STAWKA GODZINOWA, ZLECENIA ZE STUDENTAMI, SKŁADKI ZUS OD ZLECEŃ, SZKOLENIA BHP I BADANIA LEKARSKIE ZLECENIOBIORCÓW/OBOWIĄZEK?
 • UMOWA O PRACĘ PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY: NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. – W ŚWIETLE KONTROLI PIP.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).