Renata Kamińska

Audyty RODO i KRI

Warsztaty przygotowują do wypełnienia obowiązku nałożonego na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych oraz przeprowadzania cyklicznych audytów RODO. Podczas warsztatów zostaną także omówione...

Czas pracy – praktyczne zagadnienia

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. Jak zrealizować obowiązek: – zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym? – poprawnego opracowania i ewentualnego zmieniania harmonogramu (grafiku) czasu...