DANE OSÓB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIE SĄ JUŻ DANYMI OSOBOWYMI

Od 19 maja 2016 r. (czyli data wejścia w życie nowelizacji) jawne dane i informacje udostępniane w CEIDG nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych  z wyjątkiem przepisów o kontroli przetwarzania danych przez GIODO oraz zabezpieczeniu danych.

art. 39b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (od 19 maja 2016 r.)
Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.

Nowelizacja nie oznacza całkowitego wyłączenia stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W dużej mierze odformalizuje zasady ich przetwarzania. Informacje z CEIDG nie będą podlegały pod większość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kontroli i zabezpieczeń.

Wyłączenie z Art. 39b) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

  1. ma zastosowanie tylko do danych jawnych i dostępnych w CEIDG, czyli m.in. do: imienia, nazwiska, NIP, adresu prowadzenia działalności, adresu strony internetowej, adresu e-mail (należy pamiętać, że przedsiębiorca może zastrzec brak ujawnienia jego adresu e-mail),
  1. nawet upublicznione dane powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy o ochronie danych osobowych),
  1. nie została wyłączona kontrola Generalnego Inspektora Danych Osobowych.