28 maja 2018

BHP i PPOŻ

Oferta obejmuje szkolenia, nadzór i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Obsługa BHP i PPOŻ to wsparcie merytoryczne specjalistów w zakresie bezpieczeństwa poprzez skuteczne rozwiązywanie problemów, prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, opracowanie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego, instrukcji bezpiecznej pracy, szkolenia PPOŻ, pierwszej pomocy. Forma współpracy do ustalenia. Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do potrzeb Klientów.

SZKOLENIA BHP

 • Szkolenie BHP – instruktaż ogólny
 • Szkolenie BHP – podstawowe / wstępne
 • Szkolenie BHP – okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia BHP – okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie BHP – okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie BHP – okresowe dla pracownikówinżynieryjno – technicznych

INNE USŁUGI BHP

 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki
 • Udział w pracach zespołu powypadkowego
 • Opracowanie programu szkolenia/instrukcji stanowiskowych
 • Instrukcje bhp
 • Stała obsługa  BHP zakładów pracy
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
 • Opracowanie tabeli przydziału odzieży
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku