28 maja 2018

O nas

Obecnie głównym nurtem działania naszej firmy jest działalność szkoleniowa i doradcza  w zakresie ochrona środowiska, bhp i ppoz.

Oferujemy szeroki zakres tematyczny szkoleń, który obejmuje różnorodne obszary życia zawodowego, takie jak: bhp i ppoż. pierwsza pomoc czy z zakresu prawa pracy i zamówień publicznych, rachunkowość i finanse, ochrona środowiska, a także szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych (miękkich).

Nasza firma oferuje usługi kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie skomplikowanych przepisów prawnych, regulujących zagadnienia środowiskowe charakterystyczne dla danego profilu działalności.

Jedną z oferowanych usług jest tzw. outsourcing środowiskowy, w ramach którego przejmujemy obowiązki firm w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz raportowania do odpowiednich organów ochrony środowiska.

Kompleksowo doradzamy również przy realizacji nowych inwestycji: przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na emisję do powietrza, pozwolenie wodnoprawne oraz wytwarzanie odpadów.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.

Naszym mocnym atutem jest profesjonalna kadra wykładowców realizująca konferencje z dziedziny rachunkowości, kadr, płac, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony środowiska. W naszej działalności kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w kreowaniu innowacyjnych usług i kompleksowej obsługi klienta