28 maja 2018

Ochrona środowiska

Nasza firma oferuje usługi kompleksowej obsługi instytucji, firm i inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W ramach naszych usług realizujemy również tzw. „outsourcing środowiskowy” – przejmujemy obowiązki firm w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz raportowania do odpowiednich organów ochrony środowiska. Ponadto służymy pomocą dla jednostek administracji samorządowej w tworzeniu dokumentów strategicznych, oddziaływań na środowisko.

Nasza oferta obejmuje następujące opracowania i usługi z zakresu ochrony środowiska:

 • monitorowanie stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie ochrony środowiska oraz informowanie o zmianach prawnych dotyczących działalności firmy
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • korespondencja z organami administracyjnymi,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym KOBiZE
 • ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
 • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami oraz naliczanie opłaty produktowej,
 • dokumentacje na potrzeby pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacje z zakresu ochrony atmosfery – zgłoszenie instalacji, wniosek o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • dokumentacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – operaty wodnoprawne do wniosków o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • dokumentację z zakresu gospodarki odpadami – wniosek do pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.