28 maja 2018

Szkolenia Excel

 

Microsoft Excel Podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób, które rozpoczynają pracę z programem, ale także dla tych, którzy poszukują solidnych podstaw do dalszej pracy zawodowej. Podczas zajęć omówione zostaną, zwykle pomijane, oczywiste narzędzia, co pozwoli optymalnie wykorzystać czas szkolenia: na ćwiczenia praktyczne i na prezentacje.


Praca z arkuszem kalkulacyjnym

Poznaj program Microsoft Excel, który wykona za Ciebie skomplikowane analizy i obliczenia. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Naucz się maksymalnie wykorzystywać funkcje programu.

Obliczenia: formuły i funkcje

W Excelu mamy możliwość tworzenia formuł obliczeniowych oraz szereg gotowych funkcji: suma – licząca automatycznie sumę zaznaczonych komórek, średnia – licząca średnią wartość zaznaczonych komórek, min oraz max wybierające najniższą oraz najwyższą wartość spośród zaznaczonych liczb oraz wiele innych. Dzięki temu praca z liczbami staje się szybsza i prostsza.

 

Wykresy

Dzięki narzędziom pozwalającym tworzyć wykresy możemy w graficzny sposób przedstawiać zestawienia danych, co spowoduje, że stają się one czytelniejsze, co z kolei ułatwi ich analizę. Excel oferuje również wiele narzędzi związanych z formatowaniem wykresów, przez co stają się jeszcze bardziej przejrzyste i idealnie nadają się do prezentowania danych.

 

 

Cel szkolenia:

 

Nabycie umiejętności obsługi programu MS Excel, a tym samym zwiększenie efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości programu MS Excel  w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Korzyści ze szkolenia:

 • zyskasz umiejętność korzystania z najbardziej popularnego programu biurowego.
 • podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych
 • zwiększysz swoje szanse na awans lub znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy
 • poprawisz swoją wydajność w pracy
 • praca z danymi zajmie Ci mniej czasu
 • szybciej i sprawniej odnajdziesz interesujące Cię informacje

Program Szkolenia:

 1. Wprowadzenie do programu Microsoft Excel
  • Budowa arkusza
  • Wprowadzanie i edycja danych w arkuszu
  • Adres komórki
 2. Praca z arkuszem
  • Kopiowanie komórek
  • Metoda przeciągania
  • Zaznaczanie komórek, kolumn, wierszy
  • Dopasowanie szerokości i wysokości kolumn i wierszy
  • Ustawienie elementów na stronie
  • Opcje wydruku skoroszytu
 3. Formatowanie komórek
  • Formatowanie czcionki
  • Formatowanie liczb (format walutowy, księgowy, daty i czasu)
  • Obramowanie i cieniowanie komórek
  • Scalanie komórek
 4. Formuły i funkcje
  • Podstawowe działania matematyczne
  • Przegląd podstawowych funkcji (suma, średnia, max, min)
  • Blokowanie komórek – ustawianie adresu bezwzględnego
  • Kopiowanie formuł
 5. Wykresy, jako graficzna interpretacja danych
  • Tworzenie wykresów
  • Podstawowe modyfikacje na wykresie (tytuł wykresu, tytuły osi, skala na osi, etykiety danych)
  • Formatowanie wykresu
 6. Sortowanie i filtrowanie danych
  • Autofiltr
  • Filtrowanie niestandardowe
 7. Praca na wielu arkuszach
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy
  • Zmiana nazwy arkuszy
  • Operacje na danych umieszczonych na różnych arkuszach

Microsoft Excel Średnio zaawansowany

Szkolenie Microsoft Excel Średnio zaawansowany jest szczególnie przeznaczone dla osób, które znają już podstawy obsługi programu Excel, dla osób chcących utrwalić swoją wiedzę oraz nauczyć się sprawnej obsługi narzędzi do analizowania i tworzenia zestawień. Na zajęciach przedstawiany jest przegląd najistotniejszych funkcji Excela, formatowanie warunkowe, tworzenie wykresów, sumy częściowe, a także narzędzia związane z bardziej efektywną pracą.

 

Opis

Praca z funkcjami

Funkcje są jednymi z ciekawszych i bardziej pożytecznych narzędzi Excela. Na przykład, za pomocą funkcji logicznych można sprawdzać wartości w wybranych komórkach i w zależności od wyniku zwracać odpowiednie komunikaty. Funkcjami wyszukiwania mamy możliwość dynamicznego zwracania wartości z dopasowanych tabel, a funkcje daty i czasu pozwalają w sprawny sposób operować na datach. W praktyce wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad stosowania funkcji, aby Excel sam za nas podejmował decyzje. Przekonaj się, jak za pomocą kilku prostych funkcji przyspieszyć codziennie wykonywane czynności.

 Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe jest narzędziem programu Excel, które pozwala formatować komórki zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika. Formatowanie warunkowe umożliwia prezentację danych numerycznych przy użyciu różnych kolorów, zestawów ikon, czy też pasków danych. Można na przykład cieniować dane zależnie od tego, czy wartość jest większa, równa czy mniejsza niż zero.

Sortowanie i filtrowanie

Sortowanie i filtrowanie danych jest istotnym narzędziem analizy danych. Niejednokrotnie mamy potrzebę uporządkowania nazwisk w kolejności alfabetycznej, posortowania określonych wartości liczbowych od najwyższych do najniższych, lub wybrania interesujących nas informacji. Sortowanie i filtrowanie pozwala szybko wyświetlić dane w sposób, który ułatwia lepsze ich zrozumienie, organizowanie oraz podejmowanie bardziej efektywnych decyzji.

 

 

Wykresy

Wykresy umożliwiają przedstawienie danych numerycznych w formie graficznej, ułatwiając lepsze ich zrozumienie. Możemy wstawiać w dokumenty wykresy kolumnowe, słupkowe kołowe i wiele innych, a także łączyć różne typy wykresów tworząc wykresy kombinowane.

 

Program Szkolenia

 1. Funkcje w programie Excel
  • Budowa funkcji
  • Składnia oraz parametry
  • Funkcje matematyczne (suma, średnia, max, min, suma.jeżeli, rzymskie)
  • Funkcje statystyczne (licz.puste, ile.niepustych, ile.liczb, licz.jeżeli)
  • Funkcje logiczne (jeżeli, lub, oraz)
  • Funkcje informacyjne (czy.błąd, czy.pusta)
  • Funkcje daty i czasu (dziś, teraz, data, czas, rok, miesiąc, dzień, dzień.tyg)
  • Funkcje tekstowe (litery.male, litery.wielkie, z.wielkiej.litery, usuń.zbędne.odstępy, złącz.teksty)
  • Zagnieżdżanie funkcji
 1. Sortowanie i filtrowanie danych
  • Tworzenie list niestandardowych
  • Wykorzystanie autofiltrów
  • Filtrowanie niestandardowe
  • Reguły filtrowania
  • Filtrowanie zaawansowane
  • Tworzenie kryteriów filtrowania
 2. Praca z wykresami
  • Tworzenie i modyfikacja wykresów
  • Wykresy 3D
  • Wykresy łączone/kombinowane
  • Dodawanie etykiet, tytułów, linii trendu
  • Formatowanie wykresów
  • Tworzenie szablonów
 3. Zarządzanie danymi
  • Podstawy Importowania danych ze źródeł zewnętrznych
  • Import danych z plików txt, csv
  • Import danych z sieci WEB
  • Wklejanie specjalne i transpozycja
  • Nazwy zdefiniowane
 4. Formatowanie warunkowe
  • Reguły formatowanie warunkowego
  • Paski danych, skale kolorów, zestawy ikon
  • Używanie formuł do formatowania warunkowego
  • Menadżer reguł formatowania warunkowego
 5. Sumy częściowe
  • Używanie sum częściowych
  • Grupowanie/Rozgrupowanie danych
  • Autokonspekt
 6. Prezentacja danych
  • Ukrywanie/odkrywanie linii siatki, paska formuł, nagłówków
  • Blokowanie arkuszy
  • Widoki skoroszytu
  • Komentarze
  • Formaty liczb
 7. Drukowanie skoroszytu
  • Przygotowanie do druku
  • Dodawanie nagłówka i stopki
  • Widoki niestandardowe

 

 

Microsoft Excel Zaawansowany

Szkolenie zostało stworzone z myślą o osobach pracujących z programem Excel na co dzień. Jest to również kontynuacja kursu Excel Średniozaawansowany. Podczas szkolenia wykorzystywane są zaawansowane narzędzia operujące na dużych zestawieniach danych. Uczestnik szkolenia nauczy się jak sprawnie posługiwać się narzędziami Excela, które znacznie przyspieszą i zautomatyzują jego prace z programem.

Opis

 

Tabele przestawne

Tabela przestawna jest narzędziem Excela pozwalającym przedstawić duże zbiory danych w formie kompaktowych zestawień znacznie ułatwiających analizę. Przestawiając kolumny i wiersze oraz zmieniając układ tabeli można przedstawić te same dane na wiele różnych sposobów, wstawiając pola i formuły obliczeniowe mamy możliwość budowania formuł i podsumowań niedostępnych w standardowych funkcjach tabel przestawnych.

 

Funkcje wyszukiwania

WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE to tylko niektóre funkcje Excela wchodząc w skład funkcji wyszukiwania i adresu. Na szkoleniu zobaczysz jak sprawnie wyszukiwać dane w tabelach, jak zagnieżdżać funkcje i dynamizować arkusze.

Makra

Makra są zbiorem instrukcji, które automatyzują te same powtarzające się zadania, jest to pewnego rodzaju algorytm postępowania dla Excela. Po uruchomieniu makra Excel wykonuje poszczególne czynności w kolejności w jakiej zostały one zawarte w tym makrze. Pozwala to na znaczne uproszczenie i przyspieszenie wielu prac.

Program Szkolenia

 1. Zaawansowane formuły w programie Excel
  • Funkcje tekstowe (prawy, lewy, fragment.tekstu, dł, powt, znajdź, szukaj.tekst, tekst)
  • Funkcje wyszukiwania i adresu (wyszukaj.pionowo, indeks, podaj.pozycję, wybierz, przesunięcie, adr.pośr)
  • Funkcje bazodanowe
  • Formuły tablicowe
 1. Formatowanie danych
  • Modyfikacja formatów liczbowych
  • Tworzenie własnych formatów liczbowych (formatowanie niestandardowe)
  • Zaokrąglanie liczb
  • Reguły pierwszych, ostatnich
  • Zestawy ikon, paski danych
  • Zaawansowane formatowanie warunkowe
 2. Import danych zewnętrznych
  • Import z baz danych, z sieci web, z tekstu
  • Import z sieci web,
  • Import z plików txt, csv
  • Właściwości połączenia
 3. Tabele i wykresy przestawne
  • Tworzenie i formatowanie tabel przestawnych
  • Bufor tabeli przestawnej
  • Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych, grupowanie danych
  • Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
  • Tworzenie niestandardowych obliczeń
  • Funkcja WEŹDANETABELI
  • Fragmentatory i skale czasu
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Analiza wykresów przestawnych
 4. Narzędzia danych
  • Tekst jako kolumny
  • Poprawność danych
  • Konsolidacja danych
  • Menedżer scenariuszy (tworzenie, zarządzanie, raportowanie)
  • Szukaj wyniku
 5. Ochrona danych
  • Zabezpieczanie hasłem
  • Ochrona komórek i arkuszy
  • Ochrona struktury skoroszytu
  • Widoczność arkuszy
 6. Narzędzie Solver
  • Analiza typu „Co jeśli”
  • Ustawienia programu
  • Optymalizacja danych
 7. Makropolecenia
  • Rejestrowanie makr z poziomu interfejsu programu Excel
  • Edycja i uruchamianie makr
  • Podstawy Edytora Visual Basic
  • Tworzenie funkcji użytkownika
  • Odwołania względne i bezwzględne