28 maja 2018

Szkolenia miękkie

Kompetencje społeczne odgrywają istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu osób i zespołów, w życiu osobistym i zawodowym. Dla organizacji działających w obszarze ekonomii społecznej poziom umiejętności psychospołecznych może w szczególny sposób przyczynić się do sukcesu lub niepowodzenia podejmowanych działań. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, zaprojektowaliśmy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.

Szkolenia miękkie to:

 • Kreatywność w działaniu.
 • Zarządzanie emocjami.
 • Zarządzanie czasem.
 • Asertywność.
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Mobbing w środowisku pracy.
 • Techniki automotywacji.
 • Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Negocjacje i perswazja językowa.
 • Komunikacja wewnątrz organizacji.
 • Budowanie kultury organizacyjnej w firmie.
 • Adaptacja i odporność na stres.