28 maja 2018

Szkolenia specjalistyczne

Oferowana tematyka obejmuje m.in.:

  • Prawo pracy
  • Podatek VAT, PIT, CIT
  • Ubezpieczenia społeczne, zasiłki
  • Wynagrodzenia
  • Czas pracy
  • Zakładowa działalność socjalna
  • Emerytury i renty
  • Ochrona danych osobowych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi