28 maja 2018

Szkolenia zamknięte

Szkolenia Zamknięte z Ochrony Danych Osobowych

Czy szkolenia są obowiązkowe?
Szkolenia – placówki medyczne
Szkolenia – placówki oświatowe
Szkolenie Ochrona danych zamknięte (obecnie i RODO)
Szkolenie Ochrona danych zamknięte (teraz i RODO)