Kasy zapomogowo-pożyczkowe wdrożenie zmian w 2023 r.

NOWOŚĆ 2023R.!!!
KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE  – NOWA USTAWA /ZMIANY 2023R.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. KZP – zamiast PKZP!!! ZASADY ZMIANY, STATUT, TERMINY. SANKCJE ZA NIEWPROWADZENIE ZMIAN! REGON – JAKO KONIECZNOŚĆ DLA KZP!
2. SPOŁECZNY NADZÓR NAD KASAMI. PRZEKAZYWANIE DO NADZORU: PROTOKOŁÓW, SPRAWOZDAŃ ITD. ZWIĄZKI ZAWODOWE – A KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE!
3. OBOWIĄZKI PRACODAWCY – WOBEC KASY.
4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ.
5. KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA: DOKUMENTY I INFO DLA CZŁONKÓW.
6. KASY A RODO – NOWE WYJAŚNIENIA PREZESA UODO/OŚWIADCZENIA I ZGODY CZŁONKÓW KASY, PORĘCZYCIELI, OSÓB UPRAWNIONYCH.
7. KOSZTY FUNKCJONOWANIA KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH.
8. DOKUMENTACJA PO ZMIANACH: STATUT, DRUKI, WZORU, WNIOSKI, UMOWY, OŚWIADCZENIA.
9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Szkolenie poprowadzi Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).