Lista płac 2023 r. – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Składniki listy płac 2023 r. a poprawność naliczania
 2. Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem – zmiany od 01.01.2022 r.
 3. Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. oraz w 2023 r.
 5. Składniki na liście płac , którymi nie wolno wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę
 6. Składki społeczne na liście płac,
 7. Składka zdrowotna na liście płac
 8. Skala podatkowa 2023 r
 9. Kwota wolna od podatku w 2023 r.
 10. PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
 11. PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT(o kwotę 3600 zł);
 12. brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).
 13. Korzystanie przez pracowników z nowych zwolnień podatkowych
 • ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
 • ulga na powrót z zagranicy
 • ulga dla emeryta
 • zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich
 1. Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r. oraz od 01.01.2023 r.
 2. zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka
 3. Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.
 4. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika
 5. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 6. Zleceniobiorcy w 2023 r.
 7. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , Zmiany od 01.01.2022
 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
  a/ okres wyczekiwania na świadczenie
  b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
  c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
 • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
 • Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 1. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. oraz od 07.2023 r.
 • proponowane zmiany od 2023 r.
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.