Lista płac 2024/2025 – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń.

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac, zmiany w wynagrodzeniach i modyfikacja Polskiego Ładu.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Składniki listy płac a poprawność naliczania
2. Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
3. Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
4. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. oraz w 2025 r.
5. Składniki na liście płac, którymi nie wolno wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę
6. Składki społeczne na liście płac,
7. Składka zdrowotna na liście płac
8. Skala podatkowa 2024 r.
9. Skala podatkowa 2024/2025 ( 12% / 22 % / 32 % )
10. Kwota wolna od podatku w 2024 r.
11. Kwota wolna od podatku 2025 r.
12. PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
13. PIT -2 w 2024/2025 roku
14. PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
15. brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).
16. Korzystanie przez pracowników z nowych zwolnień podatkowych
– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
– ulga na powrót z zagranicy
– ulga dla emeryta
– zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich
17. Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r. oraz od 01.01.2023 r.
18. zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka
19. Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.
20. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika
21. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. oraz od 01.07.2025 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika
22. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
23. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
24. Zleceniobiorcy w 2024 r.
25. Umowy cywilnoprawne w pełni ozusowane od 2025 r.
26. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa
– Zmiany od 2024 roku;
– Zasiłek macierzyński dla mam dzieci wcześniaków – proponowane zmiany od 2024 r.
– Zasiłek opiekuńczy płatny 100%
– Czy w 2024/2025 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.
– Zmiany od 01.01.2022
• Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
• Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
• Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
• Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
• Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
• Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
– Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
– Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
• okres wyczekiwania na świadczenie
• dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
• wysokość i okres wypłaty świadczeń
– Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
– Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
– Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
– Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
– Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
– Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa
– Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
– Zasiłek chorobowy na przełomie roku
– Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
– Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
– Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
– Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
– przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
– Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
27. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
– Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.
– zmiany od marca 2024 r.
– Potrącenia za zgodą pracownika
– Potrącenia bez zgody pracownika
– Potrącenia alimentacyjne
-Potrącenia nie alimentacyjne
– Potrącenia z umów zlecenia
– Potrącenia ZFŚŚ
– Potrącenia z zasiłków ZUS
28. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.