Lista Płac w 2024 r. Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2024 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Potrącenia na liście płac w 2024, w tym omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja obowiązuje od 25 marca 2024 r.)
– potrącenia z wynagrodzenia za pracę
– potrącenia z zasiłków
– potrącenia z umów cywilnoprawnych
– potrącenia z ZFŚS.

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania:
– cele Dyrektywy – kogo dotyczy i jakie wymogi wprowadza wobec pracodawców
– terminy implementacji
– jak się przygotować do wymogów Dyrektywy w aspekcie istniejących Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania i wypłacanych fakultatywnych składników wynagrodzenia?

3. ZFŚS – odpis w 2024 r. i zasady zastosowania zwolnień podatkowych

4. ZUS, PIT, prawo pracy: oświadczenia i wnioski pracownika i zleceniobiorcy w 2024 r.:
– Zasady składania oświadczeń i wniosków podatkowych w nowym roku
– Czy PIT-2 składa się co roku?
– Czy zmiana jednej kwestii w PIT-2 wymaga złożenia ponownie wypełnionego całego druku?
– Jakie oświadczenia i wnioski dotyczące prawa pracy pracownik składa w nowym roku ponownie?
– ZFŚŚ – czy wszystkie świadczenia z ZFŚS są wnioskowe i muszą być zróżnicowane?
– Inne oświadczenia i wnioski, które trzeba złożyć w nowym roku, a często o nich zapomina i płatnik, i zatrudniony.

5. Jakie przychody nie generują przychodu u osób zatrudnionych?

6. Przychody zwolnione z podatku i składek w praktyce – zestawienie porównawcze wraz z omówieniem najczęściej stosowanych optymalizacji podatkowo-składkowych (szanse i zagrożenia)
– Najnowsze interpretacje ZUS i KIS w zakresie opodatkowania i oskładkowania świadczeń pracowniczych.

7. Kontrowersje na liście płac:

– Jak wpływa wchłonięcie premii regulaminowych do pensji zasadniczej na wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
– Honoraria autorskie a minimalne wynagrodzenie za prace – kontrowersje
– Limity i zasady stosowania zwolnień podatkowych, w przypadku zbiegu zwolnień zerowy PIT i zbiegu zwolnień zerowy PIT i 50% kosztów uzyskania,
– Jakie świadczenia z ZFŚS nie korzystają ze zwolnienia do 1000 zł dla pracowników i 4500 zł zwolnienia dla byłych pracowników (emerytów i rencistów)
– Składka zdrowotna – zasady ograniczenia składki do wysokości zaliczki 2021
– Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (2021) a świadczenia np. świadczenia socjalne opodatkowane ale zwolnione ze składek
– Brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych a pracownik lub były pracownik otrzyma świadczenia generujące przychód opodatkowane
– Kiedy powstaje przychód z kafeterii – w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?

8. Praca zdalna – rodzaje pracy zdalnej i zasady wypłacania świadczeń związanych z pracą zdalną:

– Zwrot kosztów pracy zdalnej – obowiązkowy i dobrowolny w zależności od rodzaju pracy zdalnej wykonywanej przez pracownika
– Ekwiwalent za pracę zdalną i ryczałt za pracę zdalną – jak go wyliczyć i wypłacać – w stawce godzinowej czy w stawce dziennej i czy pomniejszać go za czas nieświadczenia pracy zdalnej
– Rozliczenie świadczeń związanych z pracą zdalną na liście płac – opodatkowanie i oskładkowanie

Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”. Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 22 lata na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.