Ochrona danych w kadrach i księgowości (Prawo Pracy i ZFŚS, KZP)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników HR, menadżerów, inspektorów ochrony danych lub pełnomocników ds. ochrony danych osobowych, prawników wewnętrznych i innych osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne, compliance lub przetwarzanie danych osobowych. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej i rzetelnej wiedzy w zakresie problematyki danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie-podstawowe zagadnienia RODO
– pojęcie danych osobowych (kandydaci, pracownicy)
– podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz szczególnej kategorii (m.in. dane o zdrowiu, karalność)
– zasady realizacji obowiązków informacyjnych (art. 13-14 RODO)
– ryzyka naruszenia RODO dla pracodawców
– źródła informacji o RODO w zatrudnieniu (decyzje, wytyczne)

2. ZFŚS
– PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH;
– brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń;
– pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych;
– obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania;
– usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne.
– obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt;
– obowiązki informacyjne ZFŚS

3. Dane osobowe kandydata do pracy i dane osobowe pracownika
– podstawy prawne i zakres przetwarzania danych kandydatów do pracy
– podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników
– problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych
– przetwarzanie szczególnych kategorii danych
– „nadmiarowe” informacje w CV lub dokumentach aplikacyjnych
– klauzula informacyjna dla kandydatów
– informacje pozyskane w toku rozmów rekrutacyjnych

4. Background check (weryfikacja kandydatów)
– weryfikacja danych i informacji o kandydacie (np. wykształcenie)
– pozyskiwanie danych o kandydacie z publicznych źródeł lub od osób trzecich (np. social media)
– informacje o karalności

5. Dane osobowe w zatrudnieniu
– dane osobowe dotyczące wyroków skazujących
– ochrona danych osobowych w związku badaniem trzeźwości pracowników
– dane osobowe a korzystanie z ZFŚS
– upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

6. Monitoring pracowników
– podstawowe zasady stosowania monitoring
– cele stosowania monitoringu zgodnie z KP
– monitoring wizyjny (CCTV)
– monitoring poczty elektronicznej, internetu
– inne formy monitoringu
– obowiązki pracodawcy związane z monitoringiem

7. Pozostałe zagadnienia/podsumowanie
– zasady wykorzystania wizerunku pracownika
– ochrony danych w pracy zdalnej
– okresy retencji danych pracowniczych

8. Praca zdalna- omówienie dokumentacji i procedur

9. Kontrola trzeźwości-omówienie dokumentacji i procedur

10. Współadministrowanie w przypadku KZP. Zawieranie umów o współadministrowaniu między KZP a pracodawcą. Omówienie wzorcowej dokumentacji i wzorów dla KZP

11. Konsultacje

Szkolenie poprowadzi: Rafał Andrzejewski – ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).
Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.