Płace – nowości i kontrowersje w 2023/2024 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw:
– Wyższy odpis na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.
– Zwolnienia podatkowe świadczeń socjalnych – zasady i pułapki zwolnień podatkowych
– Wyższe świadczenie urlopowe w 2023 r.
– Czy pracodawca musi wyrównać świadczenia urlopowe wypłacone między 1 lipca 2023 r. a 10 sierpnia 2023 r.?
2. Wzrost procentowy minimalnych stawek wynagrodzenia przysługujących pracownikom młodocianym od 1 września 2023 r.
3. Zasiłek dla pracownika będącego jednocześnie zleceniobiorcą pracodawcy
4. Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.
– Minimalne od 1 stycznia 2024 bez dodatku za warunki szkodliwe
– Honoraria autorskie a minimalne wynagrodzenie
– Składniki uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
5. Minimalna stawka dla zleceniobiorcy w 2024 r. – zasady zastosowania i najczęściej popełniane błędy
6. Przychody zwolnione z podatku i składek w praktyce – zestawienie porównawcze wraz z omówieniem najczęściej stosowanych optymalizacji podatkowo-składkowych
7. Najnowsze interpretacje ZUS i KIS w zakresie opodatkowania i oskładkowania świadczeń pracowniczych
8. Praca zdalna – rodzaje i zasady świadczeń związanych z pracą zdalną:
– Zwrot kosztów pracy zdalnej
– Ekwiwalent za pracę zdalną
– Ryczałt za pracę zdalną
– Rozliczenie świadczeń związanych z pracą zdalną na liście płac – opodatkowanie i oskładkowanie
9. Work-life balance a lista płac
– Rozszerzona treść umowy o pracę i dodatkowej informacji dołączanej do umowy o pracę
– Rozszerzony zakres informacji dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
– Czas pracy – prawo do przerw zależne od dobowego wymiaru
– Urlop z powodu siły wyższej
– Dłuższy urlop rodzicielski
– Zasiłek za urlop rodzicielski
– Urlop ojcowski – tylko do ukończenia 12 miesiąca
10. Składki ZUS i składka zdrowotna – zasady ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
11. Pułapki w naliczaniu zaliczek od 1 stycznia 2023 r.:
– Komu nie przysługują koszty uzyskania?
– Zwolnienia podatkowe a najczęściej popełniane błędy
– Zwolnienie z poboru zaliczki na podatek
– Zasady zastosowania zwolnień podatkowych „zerowy PIT”: „dla młodych”, „ulga na powrót”, „ulga dla rodziców 4+ dzieci”, „ulga dla aktywnych seniorów”.
12. Nowe kody w dokumentach ubezpieczeniowych od 5 sierpnia 2023 r.
13. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”. Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 22 lata na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.