Płace od podstaw w 2024 r. z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 r. – 2 dniowe szkolenie z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS.

Cel szkolenia: Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.
Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA – TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
1. Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
2. Ochrona wynagrodzenia za pracę
3. Regulamin wynagradzania a list płac
4. Składniki listy płac a poprawność naliczania
5. Składki społeczne na liście płac,
6. Skala podatkowa
7. Kwota wolna od podatku
8. PIT 2
9. Składka zdrowotna na liście płac
10. Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
11. Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
12. Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
– ulga na powrót z zagranicy
– ulga dla emeryta
13. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.
14. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. 01.07.2025 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.
15. Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
16. Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
17. Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
18. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
19. Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
20. Ewidencja czasu pracy a lista płac
21. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2024 r.
22. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2025r.
23. Zasady prawidłowego poboru PIT
24. Skala podatkowa 12 % / 32 % -2024 rok
25. Nowa Skala podatkowa 12 % /22% 32 % – proponowane zmiany w 2024/2025 roku.
26. Ulga podatkowa 2024
27. Ulga podatkowa – zmiany w 2025 r.
28. Kwota wolna od podatku 2024 r.
29. Kwota wolna od podatku 2025 r- proponowane zmiany
30. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
31. Dodatek za pracę w godzinach nocnych 2024 – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
32. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
33. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoprawnego – zasady naliczania
34. Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
35. Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
36. Zmiany w wieku emerytalnym od 2024/2025 roku- proponowane zmiany.
37. Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
38. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
39. Wynagrodzenie z powodu siły wyższej
40. Wynagrodzenie z powodu urlopu opiekuńczego
41. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
42. Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
43. Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
44. Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
45. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
46. Pit 0 a zasiłki ZUS
47. Umowy Cywilnoprawne
48. Umowy Cywilnoprawne – w pełni ozusowane od 2025 roku

II. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r. oraz od 2.04.2023 r. oraz od 01.01.2025 r.
1. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
2. Czy w 2025 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.
3. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
– okres wyczekiwania na świadczenie
– dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
– wysokość i okres wypłaty świadczeń
4. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
5. Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
6. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
7. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
8. Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
9. Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
10. Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
11. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
12. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
13. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
14. Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 26.04.2023 r.
15. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
16. Zasiłek chorobowy na przełomie roku
17. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
18. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
19. Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
20. Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024/2025 r.
21. Zasiłek macierzyński – zmiany od 26.04.2023 r.
22. Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024/2025 roku.
23. Zasiłek rodzicielski – zmiany od 02.04.2023 r.
24. Dodatkowy zasiłek rodzicielski dla jednego z rodziców – zmiany od 26.04.2023 r.
25. Zasiłek ojcowski – zmiany od 26.04.2023 r.
26. Zasiłek macierzyński dla PIT 0 – a zwolnienie z podatku
27. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
28. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
29. Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
30. przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
31. Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
32. Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego –zmiany od 01.07.2023 r.

III. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
1. Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.
2. proponowane zmiany od 2024 r.
3. Potrącenia za zgodą pracownika
4. Potrącenia bez zgody pracownika
5. Potrącenia alimentacyjne
6. Potrącenia nie alimentacyjne
7. Potrącenia z umów zlecenia
8. Potrącenia ZFŚŚ
9. Potrącenia z zasiłków ZUS
10. Potrącenia na wniosek sądu karnego
11. Potrącenia administracyjne.
12. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
13. Potrącenia z „ parobanków”
14. Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
15. Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
IV. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.