Poprawne zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach w Kodeksie Pracy

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. W jaki sposób poprawnie zawrzeć umowę na okres próbny?
– Jakie nowe postanowienia trzeba wpisać w umowach na okres próbny?
– Czy można i czy warto przedłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
– Na jakich zasadach można zawrzeć umowę na okres próbny, gdy pracownik powraca do pracy u tego samego pracodawcy?
2. Jakie postanowienia należy obecnie wpisywać w treści każdej umowy o pracę?
– Ile miejsc pracy można mieć wpisanych w umowie o pracę?
– Gdzie wpisać informację o siedzibie pracodawcy i kiedy ją aktualizować?
3. Jakie są skutki prawne wprowadzenia pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę?
4. Jakich postanowień nie należy wprowadzać w umowie o pracę?
– Czy umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy może być wpisana w treści umowy o pracę?
5. Jakie są nowe obowiązki informacyjne wobec przyjmowanego do pracy pracownika?
– Jakie nowe dokumenty trzeba przekazać pracownikowi, który rozpoczyna pracę na stanowisku objętym samodzielną kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu?
– Jakie informacje ma zawierać przekazywany dokument i gdzie należy przechowywać potwierdzenie jego przekazania?
– Jak poprawnie sporządzić informację o warunkach zatrudnienia dla nowego pracownika? (krok po kroku)
– Na jakich zasadach musi być uzupełniona informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej innej niż okazjonalna?
– Jak poprawnie przekazać pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia? Czy trzeba ponownie przekazywać informację, gdy będzie zawierana kolejna umowa?)
– Jak poprawnie potwierdzić przekazanie informacji w postaci elektronicznej i gdzie przechowywać dowód potwierdzenia?
– W jakich przypadkach aktualizować informację o warunkach zatrudnienia? Ile czasu ma pracodawca na aktualizację?
– Jakie są skutki braku aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia?
– Jakie obowiązki informacyjne są związane z delegowaniem za granicę?
– Jakie obowiązki informacyjne co do zasada równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji trzeba było spełnić w związku ze zmianą przepisów?
6. Na jakich zasadach pracownik odbywa obecnie badania wstępne?
– Na jakich zasadach można przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych? Co się zmieni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19?
– Jakie dokumenty należy pobrać od pracownika, w razie przyjęcia do pracy bez badań wstępnych i gdzie je przechowywać?
7. Na jakich zasadach pracownik może zmienić pierwotne warunki zatrudnienia?
– Jak postąpić gdy pracownik złoży wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia na podstawie art. 293 Kodeksu pracy?
– Jak pracodawca powinien postąpić z takim wnioskiem i gdzie go przechowywać?
– Na jakich zasadach pracownik może wnioskować o elastyczną organizację pracy?
– Jak pracodawca powinien postąpić z wnioskiem o elastyczną organizację pracy i gdzie ma go przechowywać?
8. Jak poprawnie wskazywać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?
– Jakich roszczeń może dochodzić wadliwe zwolniony pracownik, który był zatrudniony na czas określony?
9. W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał wyjaśniać przyczynę wypowiedzenia umowy na okres próbny i nieprzedłużenia umowy na okres próbny albo na czas określony?
– Co odpowiedzieć pracownikowi?
– Gdzie przechowywać wnioski pracownika i odpowiedzi pracodawcy?
10. Co nie może stanowić przyczyny zwolnienia pracownika albo niezawarcia z nim kolejnej umowy o pracę w nowym stanie prawnym?
– Co to oznacza, że pracodawca nie może prowadzić przygotować do zwolnienia pracownika? W jakich przypadkach obowiązuje ten zakaz?
– Na jakich zasadach są chronieni przed zwolnieniem pracownicy – rodzice i opiekunowie?
11. Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy po zmianie rozporządzenia?
– Gdzie wpisać urlop opiekuńczy, pracę zdalną – okazjonalną, zwolnienie z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
– Jakich informacji o uprawnieniach rodzicielskich już się nie wpisuje w świadectwie pracy?
– Jak rozwiązać praktyczne problemy z wypisywaniem i wysyłaniem świadectwa pracy?

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek– Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.