Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian 2024/2025r.

Cel szkolenia: Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2020 roku. Szkolenie skierowane głównie na zasady obliczania zasiłków.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.
2. Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa czy dopiero od 2025 r.
3. Wpływ minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawę świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
4. Podstawowe informacje dotyczące wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
5. E-zwolnienia – na co należy zwrócić uwagę.
6. Czy Pracownik ma obowiązek zgłaszać , że jest na zwolnieniu lekarskim swojemu Pracodawcy?
7. Pracodawcy zobligowani do wypłaty zasiłków chorobowych w razie choroby i macierzyństwa
8. Okresy wyczekiwania na świadczenia
9. Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
10. Czy wynagrodzenia chorobowe oraz zasiłki w razie choroby i macierzyństwa będą wypłacane przez Pracodawców w 2024 roku.
11. Zasady nabywania prawa do:
a) Wynagrodzenia chorobowego
– nabycie prawa do wynagrodzenia chorobowego
– limity wynagrodzenia chorobowego dla poszczególnych grup wiekowych
– Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
b) Zasiłku chorobowego,
– Jednostki uprawnione do wypłaty zasiłku chorobowego
– Nabycie prawa do zasiłku chorobowego
– Limit zasiłku chorobowego
– Limit zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
c) Zasiłku macierzyńskiego,
– limity wykorzystania zasiłku macierzyńskiego
– dokumenty niezbędne do uzyskania prawa
– zasiłek macierzyński na dziecko wcześniacze zmiany od 2025 r.
d) zasiłku rodzicielskiego oraz dodatkowego zasiłku rodzicielskiego – zmiany od 26.04.2023 r.
– limity wykorzystania zasiłku macierzyńskiego
– dokumenty niezbędne do uzyskania prawa
e) zasiłku ojcowskiego – zmiany od 26.04.2023 r.
– limity wykorzystania zasiłku macierzyńskiego
– dokumenty niezbędne do uzyskania prawa
f) świadczenie rehabilitacyjne
– prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
– procedura ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
– dokumenty niezbędne do uzyskania i wypłaty świadczenie rehabilitacyjne
– współczynnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego
– okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
– wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
12. Zasiłek opiekuńczy
– limity zasiłku opiekuńczego
– dokumenty niezbędne do uzyskania uprawnień do zasiłku opiekuńczego
– wysokość wypłaty zasiłku opiekuńczego
– osoby uprawnione do wypłaty zasiłku
13. Kiedy pracownik utraci prawo do wypłaty wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego
14. Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
15. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
16. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
17. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
18. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
19. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
20. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
– wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
– wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
– wypłacane za roczny okres
21. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
22. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
23. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
24. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
25. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
26. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
27. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
28. Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
29. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
30. Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
31. Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O
32. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu
33. Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu
34. Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu
35. Obliczanie zasiłku ojcowskiego
36. Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
37. Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.
– Współczynnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego a minimalne wynagrodzenie za pracę
38. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
39. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowy
40. Umowa zlecenie a podstawa zasiłku chorobowego
– okres wyczekiwania na płatny zasiłek chorobowy
– dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
– umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego – zmiany od lipca 2023 roku.
41. Zgodnie z dyrektywą wszystkie państwa członkowie Unii Europejskiej od 26 kwietnia 2023 r.
a) urlop ojcowski
– wymiar urlopu ojcowskiego
– wiek dziecka a uprawnienia do urlopu ojcowskiego
– wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego
b) urlop rodzicielski
– nowe limity urlopu rodzicielskiego
– zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego’
– Przepisy przejściowe a urodzenie się dziecka
– Nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (100 %, 70% a może 81,5%)
c) urlop opiekuńczy
– Co to jest urlop opiekuńczy?
– Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
– Wymiar urlopu opiekuńczego- ile dni?
– Z jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop?
– Niezbędne informacje podane we wniosku?
– Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?
– Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
– Wynagrodzenie za urlop opiekuńczy
d) Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
– jakich sytuacjach będzie można skorzystać z tego zwolnienia?
– Czy konieczny będzie wniosek pracownika?
– Jaka będzie postać wniosku?
– Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
– Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej
– Czy zwolnienie z powodu działania siły wyższej będzie płatne?
42. Zasady dokonywania potrąceń komorniczych oraz potrąceń dobrowolnych z ;
– wynagrodzenia za pracę z zachowania kwot wolnych od potrąceń
– zasiłków w razie choroby i macierzyństwa z zachowaniem kwot wolnych od potrąceń z wypłacanych świadczeń ZUS
– równica w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia chorobowego a zasiłków ZUS.
43. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.