Sygnaliści w praktyce – jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów

Szkolenie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego.
23.05.2024r. – USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW UCHWALONA W SEJMIE!!!
– PRZYKŁADOWA PROCEDURA DLA BANKU/FIRMY/URZĘDU/SZKOŁY/JST!!!!
NOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/SAMORZĄDOWEJ/SZKÓŁ, URZĘDÓW, BANKÓW, FIRM.

CEL SZKOLENIA – zapoznanie uczestników szkolenia/pracodawców z nowymi obowiązkami wynikającymi z DYREKTYWY O SYGNALISTACH (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 17.12.2023R. Praktyczne omówienie: zasad wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości – czego dotyczą nieprawidłowości, zasad ochrony sygnalistów, kar za złamanie przepisów. BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE W/W DYREKTYWY!!!

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O SYGNALISTACH – OSTATECZNA WERSJA UCHWALONA W SEJMIE 23.05.2024R.
 • PRAWO PRACY – JAKO NOWA KATEGORIA NARUSZEŃ!!!!
 • limit pracowników+zleceniobiorcy!!!
 • wydłużenie vacatio legis z 14 dni do 3 miesiący!!!
 • rozszerzenie katalogu osób zgłaszających!!!
 • skrócenie okresu przechowywania danych z 5 lat na 12 m-cy!!!
 • zmiana sankcji karnych – CO Z WIĘZIENIEM???
 • DZIAŁANIA ODWETOWE – NA NAWET SAMO ICH ZAPOWIADANIE – SANKCJE!!!
 1. DYREKTYWA O SYGNALISTACH – zakres obowiązywania, zasady wprowadzania, kary za jej złamanie. CZY JEST POTRZEBNA?
 2. TERMINY – na wprowadzenie w życie w/w dyrektywy, dyrektywa – a przepisy krajowe. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE SYGNALISTÓW/NOWE WYJAŚNIENIA!!!! Wejście w życie – 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy!!!
 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZENIE DYREKTYWY U PRACODAWCY. ZASADY WPROWADZANIA PROCEDUR, ZAESPÓŁ DS. SYGNALISTÓW/ZASADY JEGO POWOŁYWANIA.
 4. KANAŁY NA ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – zasady wyboru najlepszego, wprowadzenie go w życie, omówienie praktycznych przypadków. WYBÓR NAJLEPSZEGO KANAŁU!!!!
 5. NIEPRAWIDŁOWOŚCI – czego dotyczy dyrektywa, rodzaje nieprawidłowości, omówienie konkretnych przypadków dotyczących: PRAWA PRACY, kadr, płac, ZFŚS, RODO.
 6. OCHRONA SYGNALISTÓW – czego dotyczy ochrona, zakres i środki ochrony, zasady kontaktowania się z sygnalistami, odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony.
 7. DANE OSOBOWE SYGNALISTÓW – ochrona danych osobowych, odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 8. DYREKTYWA – A PRZEPISY KRAJOWE/USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO?
 9. CZEGO BĘDĄ DOTYCZYĆ ZGŁOSZENIA W KADRACH, PŁACACH, ZFŚS, RODO – CO POPRAWIĆ/JAKIE NARUSZENIA WYELIMINOWAĆ?.
 10. PYTANIA UCZESTNIKÓW.

 

Szkolenie poprowadzi Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).