Wynagrodzenia pracowników samorządowych od 01.07.2023 r.

NOWOŚĆ: 1.07.2023R.!!!
– WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH OD 1.07.2023R.
– NOWA TABELA
– ZMIANA REGULAMINU WYNAGRADZANIA.
– NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA DLA PRACOWNIKA JST – CZY DAWAĆ STARYM PRCOWNIKOM?,
– NOWA INFORMACJA O KONTROLI TRZEŹWOŚCI DLA NOWO PRZYJĘTEGO PRACOWNIKA W JST – CZY WPROWADZAĆ KONTROLĘ PICIA?,
– NOWA INFORMACJA DLA PRACOWNIKA NA PRACY ZDALNEJ – CZY WPROWADZAĆ PRACĘ ZDALNĄ W JST?,
– ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE W CZĘŚCI B i NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH – CZY DOTYCZY TO WSZYSTKICH JST?.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
I. WZORY DRUKÓW: NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK-LIFE BALANCE: 26 KWIECIEŃ 2023R.+TRZEŹWOŚĆ + PRACA ZDALNA!!!
– NOWE WYJAŚNIENIE ZUS W SPRAWIE ZASIŁKÓW MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKICH I OJCOWSKICH!!!
– NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA/CO ZE STARYMI?
– INFORMACJA DLA PRACOWNIKA O KONTROLI TRZEŹWOŚCI, CZY WPROWADZAĆ?
– PRACA ZDALNA – INFORMACJA DLA PRACOWNIKA,
– NOWOŚĆ: URLOP OPIEKUŃCZY – ZASADY, PRAWO I ILOŚĆ DNI,
– NOWOŚĆ: URLOP/SIŁA WYŻSZA – CZY NA DNI, CZY NA GODZINY, ZASADY UDZIELANIA, WYSOKOŚĆ!!!
– URLOP OJCOWSKI – ZMIANY DLA OJCÓW!!!
– URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI – NOWA DŁUGOŚĆ I WYSOKOŚĆ, ZASADY UDZIELANIA, WNIOSKI!!!
– UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY – OBOWIĄZEK PODANIA PRZYCZYNY WYPOWIEDZENIA,
– OKRES PRÓBNY – ZASADY WYDŁUŻANIA GO O DNI NIEOBECNOŚCI W PRACY,
– ZMIANY W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW – OBOWIĄZEK INFORMOWANIA,
– ZNIESIENIE ZAKAZU DORABIANIA U KONKURENCJI,
– WNIOSEK PRACOWNIKA O ZAWARCIE UMOWY NA STAŁE – ODMOWA PRACODAWCY, A UZASADNIENIE!!!
– ZMIANY W CZĘŚCI B AKT OSOBOWYCH/ NOWA CZĘŚĆ E – AKT OSOBOWYCH.
II. 1.07.2023R. – NOWE ROZPORZĄDZENIE – WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH!! NOWE STAWKI,KATEGORIE ZASZEREGOWANIA-KONIECZNOŚĆ ZMIANY REGULAMINU WYNAGRADZANIA.
– NOWA TABELA – OD 01.07.2023R.,
– rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – NOWOŚĆ OD 01.07.2023R.!!!
– konieczność dostosowania wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. – 3 490 zł od 1 stycznia 2023 r. i 3 600 zł od 1 lipca 2023 r.
– tabele dla poszczególnych jednostek organizacyjnych – ilość kategorii zaszeregowania, scalenie stanowisk,
– wymagania kwalifikacyjne – A OCHRONA PRACOWNIKÓW,
– kategorie zaszeregowania – CO Z MŁODSZYM REFERENTEM? ILOŚĆ KATEGORII?
– korekta/SCALENIE tabeli stanowisk, tj. scalenie tabel stanowisk funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych.
– zmiany kategorii zaszeregowania a pracownik chroniony – ZASADY OCHRONY PRACOWNIKÓW JUŻ ZATRUDNIONYCH,
– zasady, terminy i tryb uzgodnienia Regulaminu wynagradzania – CZY ZMIENIAĆ REGULAMIN WYNAGRADZANIA W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM? CO Z UMOWAMI O PRACĘ? WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE? POROZUMIENIE? ANGAŻ?,
– termin i tryb Zapoznanie pracowników z nowym Regulaminem wynagradzania.
III. CZY ROZPORZĄDZENIE RZECZYWIŚCIE ROZWIĄŻE PROBLEM NISKICH PŁAC W SAMORZĄDZIE?
IV. KONSULTACJE


Szkolenie poprowadzi Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).