Zagrożenie wojną (z Rosji ?!) – Ustawa o Obronie Ojczyzny a najnowsze przepisy Prawa Pracy

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 

 1. USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE, ZAKRES PRZEDMIOTOWY, NAJNOWSZE NOWELIZACJE.
 2. PRAWO PRACY – UPRAWNIENIA PRACOWNIKA I PRACODAWCY W USTAWIE O OBRONIE OJCZYZNY.
 3. PRACOWNIK WEZWANY DO OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘREKOMPENSATA ZA UTRACONE WYNAGRODZENIE/NA ŻĄDANIE – RYCZAŁT – SPOSÓB JEGO OBLICZANIA I WYPŁATY.
 4. ZAKAZ ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY Z PRACOWNIKIEM POWOŁANYM DO ZASADNICZEJ LUB TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. WYJĄTKI OD W/W ZASADY/BEZSKUTECZNOŚĆ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ/ROZWIĄZANIE NA ŻĄDANIE PRACOWNIKA.
 5. URLOP BEZPŁATNY – NA CZAS SZKOLENIA W RAMACH DOBROWOLNEJ, ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. WNIOSEK, CZAS TRWANIA URLOPU.
 6. TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA – URLOP BEZPŁATNY/PRAWO, ZASADY UDZIELANIA, WNIOSEK LUB ZAWIADOMIENIE SZEFA WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI.
 7. ZAKAZ ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY Z MAŁŻONKIEM ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO OBOWIĄZKOWĄ ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ.
 8. ODPRAWA DLA PRACOWNIKA – POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ/PRAWO/WYSOKOŚĆ/ZASADY OBLICZANIA.
 9. 9. REKOMPENSATA DLA PRACODAWCY – ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA SŁUŻBĘ PRACOWNIKA W REZERWIE LUB OBRONIE TERYTORIALNEJ/KONIECZNOŚĆ ZATRUDNIENIA NOWEGO PRACOWNIKA+ODPRAWA/KTO USTALA KWOTĘ? GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 10. 2 DNI – ZWOLNIENIE OD PRACY BEZ ZACHOWANIA PRAWA DO WYNAGRODZENIA – DLA KOGO? NA JAKICH ZASADACH? WYMIAR ZWOLNIENIA DLA TERYTORIALSÓW.
 11. CZAS SŁUŻBY A OKRES ZATRUDNIENIA – ILE CZASU OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY NA POWRÓT DOM PRACODAWCY? CZAS SŁUŻBY A OKRES ZATRUDNIENIA OD KTÓREGO ZALEŻĄ UPRAWNIENIA PRACOWNICZE – NAJNOWSZE WYJAŚNIENIA.
 12. KONIEC. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).