Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. Podwyższenie odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.
1. Podwyższenie wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. – art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw
2. Naliczanie odpisu socjalnego za 2023 r. – przykładowe wyliczenia
3. Świadczenie urlopowe w 2023 r. – podwyższenie wysokości w trakcie roku
4. Wyrównanie świadczenia urlopowe wypłaconego między 1 lipca 2023 r. a 10 sierpnia 2023 r.

II. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
1. Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
2. Który pracodawca musi, a który może utworzyć ZFŚS?
3. Który pracodawca i jak może zrezygnować z tworzenia Funduszu lub obniżyć odpis na ZFŚS?
4. Procedura utworzenia ZFŚS: terminy, przedstawiciel załogi, opracowanie Regulaminu
5. Jakie świadczenia pracodawca może finansować z ZFŚS?
6. Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z ZFŚS?
7. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS z mocy ustawy i na mocy postanowień Regulaminu ZFŚS
8. Czy podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
9. Regulamin zakładowego ZFŚS
10. Kryteria udzielania pomocy socjalnej
11. Świadczenie urlopowe
12. Świadczenie urlopowe – który pracodawca może je wypłacać zamiast tworzenia ZFŚS?
13. Świadczenie urlopowe a „grusza” – podobieństwa i różnice
14. Jak określać kryterium socjalne czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej?
15. Czy pracodawca może różnicować progi dochodowe i rodzaj świadczeń dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
16. Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych a RODO w praktyce
17. Świadczenia 800+, 500+, 300+ a oświadczenia o sytuacji socjalnej
18. Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną w 2023
19. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów
20. Jak podwyższyć odpisy na ZFŚS, by był on kosztem uzyskania przychodów
21. Wspólna działalność socjalna?

III. Rozliczenie świadczeń z ZFŚS na listach płac
1. Przychód ze świadczeń z ZFŚS – definicja, moment powstania
2. Jakie świadczenia socjalne nie generują przychodu?
3. Zwolnienia podatkowe
4. Zwolnienia składkowe
5. Zwolnienia zerowy PIT a świadczenia z ZFŚS
6. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
7. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez zleceniobiorcę wolnych od podatku i składek ZUS
8. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku i składek ZUS
9. Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje podatkowe w zakresie zwolnień podatkowych
10. Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje ZUS
11. Wyższy limit zwolnienia podatkowego świadczeń socjalnych w 2023 r.
12. Zasady naliczania zaliczki na podatek od osoby uzyskującej świadczenia finansowane z ZFŚS w przypadku:
– pracownika,
– byłego pracownika,
– zleceniobiorcy,
– byłego pracownika – emeryta, rencisty,
– członka rodziny,
– innych osób.
13. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (2021) a świadczenia socjalne opodatkowane ale zwolnione ze składek
14. Brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych a pracownik lub były pracownik otrzymał świadczenia opodatkowane z ZFŚS
15. Kiedy powstaje przychód z kafeterii – w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
16. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnień pracowniczych i emeryckich w jednym roku?
17. System informatyczny do zarządzania ZFŚS a zwolnienia podatkowe

IV. Potrącenia z ZFŚS
V. Skutki odwołania stanu „zagrożenia epidemicznego” a ZFŚS
VI. Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ZFŚS
VII. Konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS
VIII. Kto kontroluje ZFŚS?
1. Kiedy ZUS może zanegować zwolnienie świadczeń socjalnych ze składek ZUS?
2. Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS.
3. PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w zakresie działalności socjalnej

IX. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”. Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 22 lata na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.