Zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prawidłowy regulamin w świetle kontroli ZUS i PIP

– RODO w 2024r. –
– RODO KONTROLUJE ZFŚS!!!
DOKUMENTACJA MEDYCZNA – CZY PRZECHOWYWAĆ?, PITY DO WGLĄDU? – CZY ZOSTAWIAĆ XERO?, PRZEGLĄD DOKUMENTACJI ZFŚS – CZY ROBIĆ CO ROKU?, PRZEZ ILE LAT TRZYMAĆ? OŚWIADCZENIA/ZGODY RODZINY – CZY BRAĆ?!!!!
NOWE WYJAŚNIENIA UODO/RODO!!!
– ZUS KONTROLUJE ZFŚS!!!SKŁADKI + ODSETKI OD ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA 3 LATA DO TYŁU!!!

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. NOWOŚCI W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024R.:
– KWOTA WOLNA OD PODATKU OD 01.01.2024R.,
– NOWE ZASADY ODPISU NA EMERYTÓW NAUCZYCIELSKICH – OD 01.01.2024R.,
– GRUSZKA DLA EMERYTÓW??? STANOWISKO PIP – MOŻNA NIE DAWAĆ!!!
– ILE PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTACJE ZFŚS – NOWE WYJAŚNIENIE RODO/UODO!!!
– KONTROLE RODO – STANOWISKO RODO W SPRAWIE:
A/ PIT-ÓW „DO WGLĄDU” OD CZŁONKÓW RODZINY,
B/ BRAKU ZGODY RODZINY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZFŚS
C/ UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE ZFŚS/STANOWISKO PUODO/RODO,
– KINO, TEATR, FILHARMONIA (BILETY, AUTOKAR, OBIAD) – TO NIE PRZYCHÓD DLA PRACOWNIKA/EMERYTA – ZWOLNIENIE Z PODATKI DOCHODOWEGO!!!! WYMOGI, WARUNKI, DOBRZE OPISANE FAKTURY – W ŚWIETLE INTERPRETACJI KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ!!!!
– NOWA KWOTA WOLNA OD PODATKU DLA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – NA ROK 2024!!!,
– STANOWISKO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Z 23.05.2019R. (znak UNP:GIP-19-30615, GIP-GBI.0701.72.2019.3) – W SPRAWIE „WCZASÓW POD GRUSZĄ DLA EMERYTÓW”/CZY MOŻNA ICH POZBAWIĆ TEGO PRAWA?????
– PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH/A KONTROLE RODO!!,
– ZAPOMOGI ZDROWOTNE – NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA W ŚWIETLE RODO/WYMOGI PRZY KONTROLI SKARBOWEJ,
– ART. 9 RODO/DANE WRAŻLIWE/KATALOG – OBOWIĄZEK POSIADANIA PISEMNYCH UPOWAŻNIEŃ DLA OSÓB JE PRZETWARZAJĄCYCH!
– OBOWIĄZEK COROCZNEGO PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI PRZY ZFŚS – CIĄŻĄCY NA PRACODAWCY!!! ILE LAT PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTACJE ZFŚS I CZY USUWAĆ ZBĘDNE INFORMACJE???

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres, i funkcje – W ŚWIETLE WYROKU TK Z 08.07.2014R. – OPODATKOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH! WYROK TK Z 8.07.2014R. – PRZYCHÓD Z TYTUŁU UDZIAŁU W IMPREZIE INTEGRACYJNEJ A PODATEK!
– podstawy funkcjonowania ZFŚS,
– istota i zakres pomocy socjalnej,
– podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
– prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawidłowy REGULAMIN ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:
– regulamin jako podstawa funkcjonowania zfśs,
– zasady finansowania zfśś, – zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
– ZWIĄZKI ZAWODOWE – A FUNKCJONOWANIA I TWORZENIE FUNDUSZU.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem – a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 16.09.200R. (I UK 121/09):
– WYCIECZKI Z ZFŚS BEZ PODATKU – WYJAŚNIENIA DYREKTORA KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ,
– bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS,
– zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
– świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009r.,
– zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS,
– KOMISJA SOCJALNA – CZY JĄ TWORZYĆ? ZASADY JEJ FUNKCJONOWANIA.

5. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych – wyrok NSA z 20.02.2013r. (FSK 1256/11): brak przychodu do opodatkowania, jeżeli nie można stwierdzić „ile dany pracownik zjadł i wypił….”.

6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ANALIZA PRZYPADKÓW, ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).