Zasady przyznawania i rozliczania należności związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami.

Podróże służbowe stanowią zagadnienie, które na etapie jego planowania i dalej rozliczenia wymaga znajomości zarówno przepisów prawa pracy jak i regulacji prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. Uznanie wyjazdu pracownika za podróż służbową, przyznanie a następnie zwrot czy wypłata określonych świadczeń z tym związanych wymaga odpowiedniego przygotowania ze względu na rodzaj i wysokość należności jakie przysługują pracownikowi oraz skutków podatkowych jakie wynikną z ich przyznania.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem będzie usystematyzowanie wiedzy na temat krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Na podstawie bieżących interpretacji oraz orzecznictwa omówimy praktyczne aspekty związane z rozliczaniem należności w ramach podróży służbowych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. Definicja podróży służbowej
1. Pojęcie podróży służbowej w przepisach prawa pracy i innych ustaw
2. Opuszczenie miejsca pracy pracownika a podróż służbowa
– określenie stałego miejsca pracy pracownika
– podróż służbowa a oddelegowanie (zmienne określenie miejsca pracy)
– pracownik mobilny a podróż służbowa
3. Wykonanie określonego zadania – incydentalny charakter podróży służbowej
4. Polecenie pracodawcy – wymogi formalne uznania wyjazdu za podróż służbową
II. Świadczenia z tytułu podróży służbowych, w tym:
1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej
2. Czas podróży zagranicznej a wybór środka transportu
3. Diety w podróży krajowej i zagranicznej – zasady wyliczenia wysokości i obowiązek pomniejszania kwoty diet
4. Zasady zwrotu kosztów noclegów – limit wydatków, zasady wypłaty ryczałtu
5. Zwrot kosztów przejazdów i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów, w tym zasady rozliczania podróży samochodem własnym, służbowym, elektrycznym, ryczałt na jazdy lokalne a rozliczenia podróży służbowej
6. Zwrot innych udokumentowane wydatki – opłaty za parking, bagaż, ubezpieczenie i inne świadczenia uznane przez pracodawcę
III. Rozliczanie podróży służbowych z uwzględnieniem:
1. Dokumentowanie wydatków
2. Zaliczki na niezbędne koszty podróży
3. Rozliczanie podróży służbowej w walucie obcej
IV. Wydatki związane z podróżą służbową a koszty uzyskania przychodu – zwrot wydatków ponad limit a koszt pracodawcy
V. Należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
1. Świadczenia zwolnione z opodatkowania
2. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a podróż służbowa pracownika
VI. Podróż osoby niebędącej pracownikiem – w tym zasady wypłaty należności na rzecz zarządu, zleceniobiorcy, członków rad nadzorczych, możliwość uznania wydatków za koszt finansującego, obowiązek ustalenia przychodu w PIT
VII. Podróż służbowa przedsiębiorcy – jakie wydatki stanowią koszty podatkowe

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Furmańczyk – licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.