Zmiany w BHP – nowe obowiązki pracodawcy

CZY DOSTOSOWAŁEŚ JUŻ STANOWISKA PRACY DO NOWYCH WYMOGÓW BHP?
MASZ CZAS DO 17.05.2024R. !!!
– MONITOR EKRANOWY – NA STANOWISKU PRACY!
– KRZESŁA/FOTELE – NOWE WYMOGI BHP!
BIURKA – NOWE WYMOGI BHP!
– PODNÓŻEK – CZY KONIECZNOŚĆ???
– NOWY LAPTOP CZY PODSTAWKA??
– OKULARY LUB SZKŁA KONTAKTOWE – DLA PRACOWNIKA.
UMOWA ZLECENIA – A SZKOLENIE BHP!!!
NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY OD 17.11.2023R./17.05.2024R.!!!

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. ZMIANY W BHP – CZAS NA WPROWADZENIE: DO 17.05.2024R. DOSTOSOWANIE STANOWISK PRACY!!!
– nowa definicja stanowiska pracy wyposażonego w MONITOR EKRANOWY,
– praca przy LAPTOPIE – czy laptop to monitor ekranowy?
– podstawka pod LAPTOPA – właściwy poziom,
– krzesło/REGULOWANE PODŁOKIETNIKI i stół – jako wyposażenie miejsca pracy/nowa definicja,
– okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika – jako nowy OBOWIĄZEK PRACODAWCY,
– CZY NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄ TEŻ UMÓW ZLECEŃ?
– badania lekarskie i szkolenia BHP dla Zleceniobiorców – czy robić? STANOWISKO PIP.

2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2024 – NOWELIZACJE KODEKSU PRACY I WYJAŚNIENIA PIP:
– ŚWIADECTWA PRACY – nowy termin na wydanie świadectwa!!! KARY ZA NIETERMINOWE WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRACY OD 1 000ZŁ DO 30 000ZŁ!!!
– urlopy wypoczynkowe – co z urlopem po zwolnieniu lekarskim/DWA SPRZECZNE wyroki Sądu Najwyższego! NOWE STANOWISKO PIP: CZY MOŻNA POZBAWIĆ EMERYTÓW PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”???
– RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?
– AKTA OSOBOWE – po kontroli PIP, URLOPY WYPOCZYNKOWE – zmiana przy zaległych, obowiązek co najmniej 14 dni kalendarzowych, WCZASY POD GRUSZĄ – CZY ROZWIĄŻĄ PROBLEM?
– ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH: CZĘŚĆ D AKT OSOBOWYCH – ZMIANA OD 01.01.2019R., NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS – JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7, ZMIANY W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE.
– CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI!!!
– CZAS PRACY: WYJŚCIA PRYWATNE PO ZMIANACH/A RODO!!!
– CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI!!!
– UMOWA ZLECENIA PO KONTROLI PIP: ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI/KARA OD 1000ZŁ – 30 000ZŁ, STAWKA GODZINOWA, ZLECENIA ZE STUDENTAMI, SKŁADKI ZUS OD ZLECEŃ,
– SZKOLENIA BHP I BADANIA LEKARSKIE ZLECENIOBIORCÓW/OBOWIĄZEK?
– UMOWA O PRACĘ PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY: NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. – W ŚWIETLE KONTROLI PIP,
– DATA ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ/A DATA ROZPOCZĘCIA PRACY – KONTROLE PIP/JAKIE DATY????
– dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy: NOWA „KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY”, NOWE WNIOSKI O WYJŚCIA PRYWATNE, NOWE LISTY OBECNOŚCI, STAWKA GODZINOWA PRZY ZLECENIACH A DOKUMENTACJA
– EWIDENCJA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA/PRANIE – A SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE INTERPRETACJI ZUS LUBLIN Z 18.10.2016R.!

3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).