Zmiany w emeryturach od 1.06.2024 r.

1.06.2024R. – ZMIANA W EMERYTURACH!!!
– WALORYZACJA SKŁADEK OD 01.06.2024R. – EMERYTURA PRZYSZŁA W GÓRĘ!!!
– WALORYZACJA: WRZESIEŃ 2024R. – CZY BĘDZIE? PRAWO, ZASADY I TRYB WALORYZACJI!!!

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia gruntownej wiedzy z zakresu EMERYTUR I RENT – w związku z licznymi zmianami i zamieszaniem związanym z POLSKIM ŁADEM/WALORYZACJĄ PODWÓJNĄ, TABELĄ ŻYCIA+EMERYTURY STAŻOWE/NOWOŚĆ. Ponadto uczestnik szkolenia nabędzie praktyczną wiedzę dotyczącą zasad i terminów przyznawania świadczeń emerytalnych.
Tematyka szkolenia, jego zakres pozwoli też uczestnikowi na właściwe i zgodne z prawem:
– przenoszenie pracowników na emerytury/renty,
– prawidłowe wystawianie dokumentacji związanej z emeryturami, rentami,
– prawidłowe przeliczanie emerytur i rent.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. 1.06.2024R. – WALORYZACJA SKŁADEK NA KONCIE W ZUS – O ILE PODNIESIE NAM WYSOKOŚĆ EMERYTURY? PRAWO, WYSOKOŚĆ WALORYZACJI, CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ? CZY BĘDZIE DECYZJA Z ZUS?

II. 1/04/2024R. – NOWA TABELA DŁUGOŚCI ŻYCIA KOBIET I MĘŻCZYZN/PODWÓJNA WALORYZACJA EMERYTUR OD 2024R.:
– 1/04/2024R. – NOWA TABELA DŁUGOŚCI ŻYCIA KOBIET I MĘŻCZYZN – WPŁYW NA WYSOKOŚĆ EMERYTURY,
– DWIE WALORYZACJE EMERYTUR OD 2024R.: MARZEC+WRZESIEŃ,
– ZASADY DOKONYWANIA I WYSOKOŚĆ WALORYZACJI WRZEŚNIOWEJ, WARUNKI DO SPEŁNIENIA Z EXPOSE TUSKA – PROJEKT RZĄDOWY/SEJM, CZY DOJDZIE DO SKUTKU?
– WALORYZACJA OD 1.06.2024R. – WYSOKOŚĆ WSKAŹNIKA!!!
– DRUGA WALORYZACJA WE WRZEŚNIU – CZY Z URZĘDU, CZY NA WNIOSEK? ZASADY I TRYB. WYSOKOŚĆ.

III. EMERYTURY STAŻOWE I POMOSTOWE/ZMIANA OD 01.01.2024R. – WARUNKI, PRAWO I WYSOKOŚĆ – CZY JEST SZANSA, ŻE STAŻOWE WEJDĄ PO ZMIANIE RZĄDU?
– POROZUMIENIE RZĄDU PIS Z SOLIDARNOŚCIĄ – EMERYTURY STAŻOWE: PRAWO, WYSOKOŚĆ I DORABIANIE, CO PO ZMIANIE RZĄDU????
– DUUUUŻA WALORYZACJA SKŁADEK I SUBKONTA OD CZERWCA 2024R.!!!!
– POMOSTOWE – ZMIANA OD 01.01.2024R. – BRAK KONIECZNOŚCI ZATRUDNIENIA W SZKODLIWYCH PRZED 1.1.1999R.!!!!
– DUŻA WALORYZACJA EMERYTUR OD 01.03.2024R.!!!,
– ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE – CZY NA MIESIĄC PRZED?, CZY RAZEM ZE ŚWIADECTWEM PRACY?
– ZASADY I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ – NAJLEPIEJ POROZUMIENIE STRON!!!,
– ZASADY WYSTAWIANIA ŚWIADECTW PRACY – NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY – DO EMERYTURY, WPISYWAĆ: NIE DOTYCZY/NIE KORZYSTAŁ!!!,
– ZUS eRP-7 – CZY WYSTAWIAĆ DO WNIOSKU O EMERYTURĘ?, ZA KTÓRE LATA WYSTAWIAĆ? CZY WARTO?
– CZY SKŁADAĆ WNIOSEK NA MNIEJ, NIŻ MIESIĄC PRZED ODEJŚCIEM?,
– JAKIE DOKUMENTY DOŁĄCZAĆ DO WNIOSKU O EMERYTURĘ?,
– CO Z EMERYTURAMI JUŻ PRZYZNANYMI – ZASADY PONWONEGO USTALANIA PRAWA/KIEDY/JAK/JAKIE DOKUMENTY/CZY WARTO?
– WNIOSEK ZUS ERPO – ZASADY SKŁADANIA/TERMIN/ILE MOŻNA ZYSKAĆ?,
– EMERYTURY STAŻOWE W SEJMIE – WARUNKI, ZASADY WYSOKOŚĆ,
– OFE – CZY „”ROZWALĄ” W 2024R./CO Z NASZĄ KASĄ/CO WYBRAĆ? IKE? ZUS?
– ZASADY PRZYZNAWANIA REKOMPENSAT DO EMERYTURY Z TYTUŁU PRACY W SZKODLIWYCH: WZÓR, ZASADY, WYSOKOŚĆ, DOKUMENTY,
– DORABIANIE NA EMERYTURZE – KIEDY DOLICZAĆ SKŁADKI? JAKI DRUK SKŁADAĆ I JAKIE DOKUMENTY?,
– CZY ROBIĆ DZIEŃ PRZERWY PRZY PONOWNYM ZATRUDNIENIU?
– EMERYTURY Z TYTUŁU PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH: WNIOSEK, ZASADY, TRYB, DOKUMENTY – ŚWIADECTWA PRACY, WYJAŚNIENIA ZUS!,
– RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY: ZASADY, PRAWO, RP-7, ORZECZNICTWO ZUS – NA ILE DAJĄ?.
– REKOMPENSATA DO EMERYTURY – JAK DOSTAĆ DODATKOWĄ KASĘ Z ZUS? PRACA W SZKODLIWYCH – WARUNKI, DOKUMENTY!!!
IV. PYTANIA/ODPOWIEDZI/WYJAŚNIENIA.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE)