Zmiany w przepisach Ochrony Środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

  1. Zmiany w zakresie KOBiZE
  2. Centralna ewidencja emisyjności budynków – zmiany – – protokoły kontroli urządzeń grzewczych.
  3. Ewidencja urządzeń zawierających SZWO i F-gazy – najnowsze zmiany – protokoły kontroli urządzeń.
  4. Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r. – ewidencja produktów powstających w procesach recyklingu.
  5. Zmiany w zakresie wystawienia dokumentów za pośrednictwem BDO – przepisy przejściowe.
  6. Utrata statusu odpadów w zakresie destruktu asfaltowego.
  7. Utrata statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.
  8. Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej.
  9. Nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  10. Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – wdrożenie dyrektywy SUP.

Szkolenie poprowadzi Anna Gudowska – doświadczony trener-praktyk, od 1991 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w nadzorze firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Powadzi wysoko oceniane szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczo-szkoleniowych.