Zmiany w zasiłkach, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich w 2023 r.

ZMIANY W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORLD-LIFE BALANCE/26.04.2023R. – urlop opiekuńczy i siła wyższa – WZORY DRUKÓW/WNIOSKÓW Z OMÓWIENIEM

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. ZMIANY W ZASIŁKACH CHOROBOWYCH, MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKICH, OJCOWSKICH 2023R. – DYREKTYWA WORK-LIFE BALANCE!!!

 • NOWE ZASADY OBLICZANIA OKRESU ZASIŁKOWEGO – JEDEN OKRES ZASIŁKOWY BEZ WZGLĘDU NA PRZERWY I RODZAJ CHOROBY!!!! WYJĄTKI OD TEJ ZASADY!
 • OKRES ZASIŁKOWY PO USTANIU UBEZPIECZENIA/ZATRUDNIENIA – TYLKO 91 DNI!!!,
 • KOREKTY DEKLARACJI UBEZPIECZENIOWYCH – tylko 5 lat do tyłu!!!!
 • PUE ZUS – 16.05.2021R. – ZWOLNIENIA LEKARSKIE W PUE ZUS – MOŻLIWOŚĆ PRZEJRZENIA/ŚCIĄGNIĘCIA L4, LICZENIE 182 DNI, KODY WYKONYWANEGO ZAWODU,
 • OJCOWSKI PO ZMIANACH OD 2023R. – WYMIAR, DZIELENIE NA CZĘŚCI, DO KTÓREGO ROKU ŻYCIA, WYSOKOŚĆ? PRZEPISY PRZEJŚCIOWE!
 • MACIERZYŃSKI PO ZMIANACH OD 2023R. – NOWA WYSOKOŚĆ, CO Z WYSOKOŚCIĄ? CO Z DŁUGIM WNIOSKIEM? CO Z PRZELICZENIEM PODSTAWY I WYSOKOŚCI?
 • DODATKOWY RODZICIELSKI PO ZMIANACH OD 2023R., CO Z DODATKOWYM RODZICIELSKIM – 9 TYG. DLA OJCA?, CO Z WYSOKOŚCIĄ? CO Z PRZENIESIENIEM NA MATKĘ DZIECKA?
 • URLOP OPIEKUŃCZY – NOWY RODZAJ URLOPU OD 26.04.2023R. – OMÓWIENIE WZORU DRUKU, WYSOKOŚĆ? CZY MOŻNA ODMÓWIĆ? RÓŻNICE ZE ZWYKŁYM BEZPŁATNYM.
 • SIŁA WYŻSZA – ZWOLNIENIE NA „GODZINY” Z POWODU CHOROBY – ZASADY UDZIELANIA, WYMIAR, WNIOSEK, WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA.
 • 188 KP – OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 14-TU – CZY NADAL JEST? ZASADY? DO KIEDY? LICZBA DZIECI? DWA ZAKŁADY?
 • URLOPY WYPOCZYNKOWE – KONTROLE PIP!!! ZALEGŁE DO 30.09/14 DNI W KAWAŁKU/WYJAŚNIENIA PIP/URLOP WYPOCZYNKOWY W OKRESIE WYPOWIEDZENIA/ URLOP W ZWOLNIENIE LEKARSKIE!!! GRUSZKA Z ZFŚS A URLOP – WYJAŚNIENIE PIP.
 • BEZPŁATNY ZWYKŁY – A BEZPŁATNY OPIEKUŃCZY/RÓŻNICE/PRAWO/ODMOWA!!

Szkolenie poprowadzi Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).