Audyty RODO i KRI

Warsztaty przygotowują do wypełnienia obowiązku nałożonego na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych oraz przeprowadzania cyklicznych audytów RODO. Podczas warsztatów zostaną także omówione...