Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli 2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela – Wynagrodzenie zasadnicze – Podwyżka wynagrodzenia w 2023 r. ?- a korekta wynagrodzenia. – Dodatek stażowy –...