Nowości w kadrach i płacach w 2023 na liście płac

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – work-life balance – Rozszerzenie ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu...

Akta Osobowe – Nowe Świadectwa Pracy

NOWOŚĆ 2023R.!!!! – NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE – 23.05.2023R.: OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!! – WZORY DRUKÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK-LIFE BALANCE, KONTROLĄ TRZEŹWOŚCI I PRACĄ...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: I. Obowiązek tworzenia Funduszu 1. Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2. Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia działalności socjalnej 3. Który pracodawca ma wybór w zakresie form...

Kasy zapomogowo-pożyczkowe wdrożenie zmian w 2023 r.

NOWOŚĆ 2023R.!!!KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE  – NOWA USTAWA /ZMIANY 2023R. ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. KZP – zamiast PKZP!!! ZASADY ZMIANY, STATUT, TERMINY. SANKCJE ZA NIEWPROWADZENIE ZMIAN! REGON – JAKO KONIECZNOŚĆ DLA KZP!2. SPOŁECZNY NADZÓR...