Sprawozdawczość odpadowa i produktowa. Zamknięcie roku 2023.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. Terminy składania sprawozdań w BDO. 2. Moduły sprawozdawcze w BDO. • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:     Dział I – Dane identyfikujące podmiot sporządzający...

Nowe urlopy i zwolnienia od pracy

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: Zwolnienie z powodu siły wyższej – jak poprawnie udzielać i dokumentować? (stanowiska GIP i Ministerstwa Pracy) Jakie są zasady udzielania urlopów okolicznościowych? Gdzie przechowywać wnioski o urlop...

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki...

Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli 2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela – Wynagrodzenie zasadnicze – Podwyżka wynagrodzenia w 2023 r. ?- a korekta wynagrodzenia. – Planowane podwyżki...