Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

Szkolenie odbędzie się „na żywo”, istnieje możliwość bezpośredniej interakcji z Wykładowcą, pytania można zadawać na bieżąco bądź za pomocą czatu, bądź ustnie. Każdy uczestnik otrzyma komplet przykładowych wzorów niezbędnych do utworzenia...

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w 2024 roku.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych i najistotniejszych zagadnień dotyczących płatnika podatku PIT. Praktyczny charakter szkolenia pozwoli na zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń...